Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

azaffi
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viascorpix scorpix
azaffi
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods viairmelin irmelin
azaffi
4306 6d01
8550 02d8 550
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viairmelin irmelin
azaffi

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem

March 29 2018

azaffi
8566 a3c4
Reposted fromsavatage savatage viajunior13 junior13
azaffi
6575 7540 550
Reposted from4777727772 4777727772 viajunior13 junior13
azaffi
5998 5ebf 550
No. Bułka z masłem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
azaffi
1501 9097
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
azaffi
7962 37e0 550
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viascorpix scorpix

December 20 2017

azaffi
0707 538d 550
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viajulann julann

December 19 2017

azaffi
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viaZiomeczek Ziomeczek
azaffi
5389 104b 550
azaffi

Lojalność działa w dwie strony. Jeśli proszę o nią ciebie, to otrzymasz ją ode mnie.

— Suits S04E13
Reposted fromjunior13 junior13 viairmelin irmelin
azaffi
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
azaffi
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajamaicanbeat jamaicanbeat

November 15 2017

azaffi
3987 d7aa 550
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaEdgi Edgi
0205 083c 550

October 31 2017

azaffi
4451 06ed 550
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl