Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2018

azaffi
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
azaffi
9103 ad4a 550
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2 viairmelin irmelin
azaffi
5047 f7d1 550
_philophobiaa
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
azaffi
3826 a7e2 550
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
azaffi
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Dylan.
Reposted fromnutt nutt viacolorful colorful

August 20 2018

azaffi
1380 ea64
Reposted fromrubinek rubinek viamefir mefir
azaffi
9103 ad4a 550
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2 viamefir mefir
azaffi
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
azaffi
9409 fc8a 550
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix

June 20 2018

azaffi
1199 000d 550
Reposted fromteijakool teijakool viainsanedreamer insanedreamer
azaffi
3379 8cc6 550
azaffi
0348 b423 550
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viascorpix scorpix

May 24 2018

azaffi
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viascorpix scorpix
azaffi
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods viairmelin irmelin
azaffi
4306 6d01
8550 02d8 550
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viairmelin irmelin
azaffi

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem

March 29 2018

azaffi
8566 a3c4
Reposted fromsavatage savatage viajunior13 junior13
azaffi
6575 7540 550
Reposted from4777727772 4777727772 viajunior13 junior13
azaffi
5998 5ebf 550
No. Bułka z masłem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl