Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

azaffi
3987 d7aa 550
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaEdgi Edgi
0205 083c 550

October 31 2017

azaffi
4451 06ed 550
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix

October 23 2017

8896 d9b3
Reposted frommaking-love making-love vianataliana nataliana
azaffi
azaffi
azaffi
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz, dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.
azaffi
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjethra jethra vianataliana nataliana
azaffi
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viairmelin irmelin
azaffi
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viairmelin irmelin
azaffi
Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
Reposted fromintimamente intimamente viairmelin irmelin
azaffi
9772 4e59
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

October 16 2017

azaffi
4380 683f
Reposted fromwyczes wyczes viabakatson bakatson

October 15 2017

azaffi
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viairmelin irmelin

October 13 2017

azaffi
0655 a9bc 550
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viascorpix scorpix
azaffi
0655 a9bc 550
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viascorpix scorpix
azaffi
6112 bdaa
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
azaffi
6111 dd63 550
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

September 29 2017

azaffi
Reposted fromgreensky greensky viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl