Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

azaffi
4787 0cd1
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
3414 7479 550
Reposted fromskrzacik skrzacik viaRudeGirl RudeGirl
azaffi
1436 b3cf
Reposted fromnictuniema nictuniema vianataliana nataliana
azaffi
Bez Ciebie jestem jak
Z powyłamywanymi nogami stół...
azaffi
Marzą mi się nasze wspólne... nasze wspólne wszystko
Reposted fromyoo yoo vianataliana nataliana
azaffi
3565 e212
Reposted fromchceuciec chceuciec vianataliana nataliana
azaffi
3994 4389
Reposted fromBrilliant Brilliant vianataliana nataliana
azaffi
Budzę się rano i myślę o Jego przebudzeniu.
Reposted fromteaholic teaholic vianataliana nataliana
azaffi
8181 2a12
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianataliana nataliana
azaffi
Mogłabym się z Tobą całować do końca świata..., ale nie chcę się tylko całować 
— "Plotkara"
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vianataliana nataliana
azaffi
4533 b647
,,(...) chodź, pocałuję cię w twoje serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce."
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie vianataliana nataliana
azaffi
0508 9e9d
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
azaffi
Wtulić się w Ciebie, to wszystko czego chwilowo potrzebuję. 
Reposted frommuka muka vianataliana nataliana
azaffi
7896 31c9
Reposted fromallnight allnight vianataliana nataliana
azaffi
Są takie osoby , z którymi jedna spędzona chwila sprawia więcej radości, niż dziesięć z innymi.
Reposted fromevuszka evuszka vianataliana nataliana
azaffi
Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
Reposted fromweightless weightless vianataliana nataliana
azaffi
Nie gryzę. A nawet jeśli to obiecuję, że będzie Ci się podobać.
Reposted fromadwen adwen vianataliana nataliana
azaffi
Miło by mi było, gdybyśmy spędzili razem całe życie
— oj jakże miło
Reposted frommeeds meeds vianataliana nataliana
azaffi
azaffi
2197 c691
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl