Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2018

azaffi
1501 9097
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
azaffi
7962 37e0 550
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viascorpix scorpix

December 20 2017

azaffi
0707 538d 550
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viajulann julann

December 19 2017

azaffi
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viaZiomeczek Ziomeczek
azaffi
5389 104b 550
azaffi

Lojalność działa w dwie strony. Jeśli proszę o nią ciebie, to otrzymasz ją ode mnie.

— Suits S04E13
Reposted fromjunior13 junior13 viairmelin irmelin
azaffi
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
azaffi
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajamaicanbeat jamaicanbeat

November 15 2017

azaffi
3987 d7aa 550
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaEdgi Edgi
0205 083c 550

October 31 2017

azaffi
4451 06ed 550
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix

October 23 2017

8896 d9b3
Reposted frommaking-love making-love vianataliana nataliana
azaffi
azaffi
7882 36c2
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno vianataliana nataliana
azaffi
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz, dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.
azaffi
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjethra jethra vianataliana nataliana
azaffi
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viairmelin irmelin
azaffi
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viairmelin irmelin
azaffi
Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
Reposted fromintimamente intimamente viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...